Accueil Shamilah Smithiana
mardi 21 mai 2024
Shamilah Smithiana

Femelle (1998)

Warandes Plakat x Shamilah Samsara

 

> Voir son pedigree